Regisztráció
Név
Elérhetőségek
Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Álláskeresőknek szóló adatkezelési tájékoztató

A Daniella Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá beérkezett állás pályázatban található személyes adatokat, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Daniella Kft. ezúton tájékoztatja az általa meghirdetett állásra jelentkező érintetteket (a továbbiakban: Álláskereső) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Álláskereső jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Ki az adatkezelő és mik az elérhetőségei? 

Név: Daniella Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Postacím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Cégjegyzékszám: 09-09-001346 

E-mail cím: adatvedelem@daniella.hu


Név: DL'1  Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-569895

E-mail cím: adatvedelem@dl1.hu


Név: HAD Consult Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-326006

E-mail cím: adatvedelem@hadconsult.hu


Név: HAD IT Services Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-409976

E-mail cím: adatvedelem@hadit.hu


Név: Hadnagy Holding Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Postacím: 1139 Budapest, Forgách utca 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-377037

E-mail cím: adavedelem@hadnagyholding.hu


Milyen adataim kezelése történik? 

Az álláspályázatra jelentkezők esetében kizárólag az általuk megadott adatokat, jellemzően az önéletrajz adatait kezeljük, különösen: név, kapcsolattartási adatok, végzettség, korábbi munkahelyek. Kérjük, kizárólag az álláspályázathoz közvetlenül kapcsolódó adatokat adjon meg és kerülje a munkaviszonnyal nem összefüggő adatok (pl.: szabadidős tevékenység, családi állapot) megadását! 

Mi az adatkezelés célja? 

Az adatkezelés célja a megüresedő munkakörökre munkaerő toborzása és az új munkatársak kiválasztása. Kiemelten a benyújtott álláspályázatok (önéletrajz vagy az álláshirdetésben meghatározott egyéb dokumentum) elbírálása, meghirdetett munkakör betöltése, kapcsolattartás az Álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén, amennyiben az Álláskereső pályázata elutasításra kerül értesítés egyéb álláslehetőségekről. 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező által önkéntesen megküldött pályázati anyag révén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. 

Amennyiben a jelentkező a megpályázott állás betöltése után is a megküldött pályázati anyagának megőrzését kívánja, hogy azt a később meghirdetett állások esetén figyelembe vegye a Daniella Kft, erre a jelentkezőnek külön hozzájárulás megadásával van lehetősége, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás alapján.  

Kik férnek hozzá az adataimhoz? Van-e adatfeldolgozó? 

A megküldött pályázati anyagokhoz, önéletrajzokhoz a személyügyi munkatársak, valamint a kiválasztási folyamatban érdekelt vezetők rendelkeznek hozzáféréssel. 

A Daniella Kft. toborzás-kiválasztási folyamatához adatfeldolgozóként a HRmaster személyügyi szoftvert veszi igénybe: · 

Név: Evolution Consulting Kft.

Székhely: 3515 Miskolc Egyetemváros AFKI 2.emelet

E-mail: info@evolution-consulting.hu

Tevékenység: HRmaster személyügyi szoftver üzemeltetés 

Mennyi ideig kezelik az adataimat? 

A megküldött pályázati anyagokat a hozzájáruló nyilatkozattól számított fél évig megőrizzük rendszerünkben, hogy az Álláskeresőt a megüresedett állásról értesítsük és aktualitás esetén, személyes interjút egyeztessünk.

Amennyiben bármely álláskereső úgy küldi el a Daniella Kft. részre önéletrajzát, hogy álláshirdetés feladására nem került sor és nincs betöltetlen pozíció, úgy a Daniella Kft. a kérés nélküli jelentkezés esetében az Álláskereső hozzájárulását kéri az adatkezeléshez (amennyiben az önéletrajzot meg kívánja őrizni). Hozzájárulás hiányában rendszeréből törli az önéletrajzot, illetve az érintett személyes adatait. Hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozattól számított fél évig megőrzi rendszerében az önéletrajzot, hogy az Álláskeresőt a megüresedett állásról értesítse és aktualitás esetén, személyes interjút egyeztessen.

Milyen jogaim vannak és hogyan érvényesíthetem őket? 

Minden adatalanyt megilletnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt jogosultságok (GDPR III. fejezet): · 

Tájékozódáshoz való jog

Tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, az érintettek jogairól, valamint jogérvényesítési lehetőségekről az adatvedelem@daniella.hu e-mail címen, valamint a Daniella Kft. fenti elérhetőségein. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség. · Név: Daniella Kft. · Levelezési: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. · E-mail cím: info@daniella.hu Hová fordulhatok panasszal?

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje annak részleteit.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött válaszban értesíti.

A törléshez való jog

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben a Daniella Kft. a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát. Az Álláskereső jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő a szükséges ideig zárolja, vagyis az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben például a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott dokumentumot), ezt követően törli az adatokat.

Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Jogérvényesítés

Örömmel fogadjuk, ha esetleges panasz elsőként a Daniella Kereskedelmi Kft. vezetőségéhez érkezik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal, jogorvoslati kérelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400), vagy lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes törvényszékhez lehet fordulni.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. május 01. napjától érvényes.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi, adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókat.

Amennyiben az alábbi pontokban nem talál választ az adatkezelés / adatvédelem témaköréhez kapcsolódó kérdésére, kérjük, írjon nekünk az adatvedelem@daniella.hu e-mail címre.

 

 

Fióktörlés (a rendszerünkbe feltöltött személyes adatok ÖNÁLLÓ törlésének menete)

 

Amennyiben nem szeretné, hogy tároljuk pályázati anyagait és személyes adatait, abban az esetben az alábbiak szerint tudja önállóan törölni a rendszerünkbe feltöltött adatait:

  • Lépj be saját fiókodba a HRmaster felületen.
  • Belépés után az adatlapod jobb felső sarkában található kuka ikonra kattintva tudod törölni saját profilodat a rendszerből.
  • Fiókod törlődik a rendszerünkből. Ennek megfelelően, ha legközelebb újra meg szeretnél pályázni nálunk egy állást, akkor új fiókot kell majd regisztrálnod.

 

 

Álláspályázatokhoz csatolt önéletrajzokra vonatkozó információk:

 

  • A GDPR hatályba lépése előtti üzleti szokás az, hogy a pályázók fényképes Önéletrajzzal jelentkeznek. Cégünk azonban határozottan kijelenti, hogy az álláspályázatok beadásakor nem elvárás a fénykép.
  • Ezenkívül nem elvárás, hogy a mindenkori önéletrajz részét képezze a hobbik / szabadidős tevékenységek megjelölése sem.
  • Az álláspályázók pontos lakcímére sincs szükségünk, elegendő a lakhely szerinti város megjelölése, hogy lakhelyhez közeli állásajánlatokkal tudjuk megkeresni az álláspályázót.
  • Különleges adatokat (pl. vallási, faji, politikai hovatartozás, nemi identitás, egészségi állapottal kapcsolatos információkat) szintén nem kérünk feltüntetni a pályázás folyamán.